Brigády

odpracované brigádnické hodiny za rok 2014 - se připravuje :-)


USNESENÍ členské schůze ze dne 26.11.2010:
Poplatek za neodpracovanou brigádnickou hodinu se od roku 2011 zvyšuje na 150,-Kč.

USNESENÍ členské schůze ze dne 30.11.2007:
Každý člen našeho klubu v průběhu roku odpracuje 10 brigádnických hodin. Jinak je každá neodpracovaná hodina zpoplatněna 100,-Kč. Hodiny jsou evidovány výcvikáři a budou vyvěšeny v klubovně. Termíny brigád budou vždy s předstihem zveřejněny na stránkách.